Peşkir

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİPEŞKİR DOKUMALARI

H. Serpil Ortaç

Türk kültürünün en zengin kaynaklarından birini oluşturan elsanatları içinde el dokumacılığı ayrı bir öneme sahiptir. Orta Asya’dangünümüze dokumacılık Türklerin başlıca uğraşısı olmuş, Anadolu’da ve gittikleri, yaşadıkları her yerde en güzel örnekleriyle ve çeşitliliğiilegelişmiştir.

Hammaddesilifolan el sanatlarından dokumacılık mekikli,kirkitli, çarpana dokumalar olmak üzere farklı tekniklerdenoluşmaktadır.İnce ürünlerde mekikli dokumalar kullanılmıştır. Mekikli el dokumasıileüretilen kumaşlar günlük hayatta ve özel günlerde kullanılmak amacıyla yapılan giysi, peşkir, uçkur, çevre ve çeşitli örtüler gibi ürünleriçindokunmuştur.

Dokumalarda kullanılan hammaddelerde bölgelere görefarklılıkgöstermekte, buna paralel olarak ta kullanım alanı ve tekniklerde farklılıklaşmaktadır. Diğer dokuma türlerinde olduğu gibi mekikli dokumalarda da geçmişten günümüze gelen en önemli unsurlardan birisidekullanılan motiflerdir.

Mekikli dokumaların yaygın olarak yapıldığı ve kullanım yeriyle, motifleriyle geleneksel özellik taşıyan bir yörede Sinop ili Durağan ilçesidir. Durağan ilçesinde yapılmakta olan peşkirler,geçmiştengünümüze devam eden, eskiden havlu olarak kullanılan, çeyizlerinvazgeçilmezürünlerindendir.Yörede eskiden evlenme törenlerinde gelin ve damadınbelinede peşkir bağlanırmış.

Bu bildiride Sinop ili Durağan ilçesi el dokumalarından peşkirlerin teknik ve motif özellikleri örneklerle sunulacaktır.

PEŞKİR ÇEKTİM DİREKTEN

BİR OF ÇEKTİM YÜREKTEN

BENİM DERDİM DERT DEĞİL

HEKİM GELSİN FRENKTEN

Kaynak:İsmet YEŞİLYURT

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.