İletişim ve Başvuru Aydınlatma Metni

İLETİŞİM VE BAŞVURU KANALLARINA YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

 

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

Veri sorumlusu sıfatını haiz KURUM olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Belediyemizin sizlere yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Belediyemiz tarafından, şikâyet ve taleplerinizin alınması kapsamında elden ve CİMER üzerinden veya başvuru ve talep formları aracılığıyla sizlerden sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Tablo-1

İşlenme Amaçları

Kişisel Veri

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Belediyemize gelen şikayetlerin/taleplerin yönetimi

Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN, cinsiyet), iletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi, adres), , şikâyete/ talebe konu olan içerik, 

Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

CİMER'den gelen şikayetlerin/taleplerin yönetimi

Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN, cinsiyet), iletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi, adres), şikayete/ talebe konu olan içerik,

Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Çağrı merkezine gelen aramaların yönetimi 

Şikayete/ talebe konu olan içerik

Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

2.1. Yurt İçi Aktarım
Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

 Tablo-2

Aktarım Amacı

Hukuka Uygunluk Sebebi

Alıcı Grubu 

Gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Belediyemiz hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşu

KURUM, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

2.2. Yurt Dışı Aktarım

Belediyemiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır. 

  1. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası
    Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Belediyemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Belediyemiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Belediyemiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Belediyemiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

- Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

- Ayrıca, Belediyemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

- Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Belediyemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

- Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Belediyemiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde [.] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu Belediyemize fiziksel olarak veya iletişim e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. Belediye tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.