İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

1.      Veri Sorumlusuna Başvuru Yolu

İşbu form, Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Kurum tarafından, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) ilgili maddeleri ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusuna yapabileceği başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına hazırlanmıştır.

Kanun'un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, yazılı olarak işbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını, ekinde din hanesi bulunmayan veya din hanesi karartılmış olan kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle Belediyemiz merkez hizmet binasına iadeli taahhütlü mektup ile göndermek suretiyle veya iletişim e-posta adresine göndermek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz

2.      Veri Sahibinin İletişim Bilgileri

İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik Numarası:

Ev veya İş Adresi:

E-Posta Adresi:

Telefon Numarası:

3.      Veri Sahibinin DURAĞAN BELEDİYESİ ile olan ilişkisi

  • o Vatandaş
  • o Çalışan
  • o Eski Çalışan
  • o Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanı
  • o Diğer

4.      Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.      Açıklama

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurum tarafından ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese / e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan kurum sorumlu değildir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurum, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Tarihi:

Başvuranın Adı Soyadı:

İmza

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.