Meclis Kararı 2018/19

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve E.241 sayılı yazısında; Sanayi Sitesi yapılması düşünülen "Orman Alanı" olarak tanımlı, İlçemiz Yandak Mahallesinin doğu civarının "Kentsel Servis Alanı" olarak planlanmasına yönelik Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği talebimiz  22.11.2017 tarihinde Bakanlıkça onaylanarak, plan askı sürecinin tamamlanmasını müteakip 04.01.2018 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

     Çevre Düzeni Plan Değişikliği kararları çerçevesinde ve kurum görüşleri doğrultusunda Belediyemizce hazırlatılan Durağan Sanayi Sitesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-30926) ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-30927) Belediye Meclisince incelenmesi, uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/c ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddeleri gereği onaylanması talep edilmiştir.

            Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.