Meclis Kararı 2018/20

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve E.242 sayılı yazısında; İçişleri Bakanlığının 15 sayılı genelgesinde; Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulan "Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" 'nın 1 inci maddesinde İl ve İlçelerimizde bulunan metruk binaların yıkılması sürecinin hızlandırılması ve gerekli idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin yer aldığı, metruk binaların geneli itibariyle suç işlemek maksatlı kullanıldığı ve zamanla uyuşturucu, uçucu madde ve alkol kullanımı, fuhuş vb. suçların odağı haline geldiğinin gözlendiği, güvenlik bakımından doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevre sakinlerine verdiği rahatsızlık sebebiyle de üzerinde durulması gereken önemli konu olduğu belirtilmiştir.

 Söz konusu eylem planı çerçevesinde,

 - İl ve İlçe sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmaların gözden geçirilerek idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması,

- İl ve İlçe Belediyeleri ile İl Özel İdareleri tarafından, metruk binaların tespit ve yıkım kararı ile ilgili işlemlerin ivedilikle karara bağlanarak tedbirlerin hızlandırılması,

- Tarihi değeri bulunan veya sit alanı içerisinde yer alan bina ve yapıların restorasyon ve çevreye kazandırma işlemlerinin usul, esas ve imkanlar çerçevesinde ivedilikle  yerine getirilmesi,

- Belediyelerce, mücavir alanı içerisinde yer alan metruk binalara giriş-çıkışı engelleyici ve çevresindeki ışıklandırmayı sağlayıcı tedbirlerin alınması, hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından "KENTGES Eylem Planı"nda da konuya değinilerek, her yıl Aralık ayının son haftası Bakanlığa sunulacak rapora işlenmek üzere, söz konusu eylem planı kapsamında Belediyemizce yapılan iş ve işlemler hakkında rapor istenilmektedir.

     Bu nedenle yukarıda belirtilen eylem planları kapsamında, İlçemizde yer alan ve suç işlemek maksatlı kullanılabilecek  metruk (terk edilmiş, kullanılmayan) binaların tespit edilerek yıkım süreçlerinin tamamlanması gerekmekte olup, konunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesini ve gerekli kararın alınması istenilmiştir.

            Belediye Başkanı Ahmet KILIÇASLAN söz alarak; İlçemizde bulunan Metruk Binalar hakkında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.06.2016 tarih ve 97157 (Genelge No:15) Sayılı Genelgesi Hükümlerince işlem yapılması, Metruk Binaların tespit edilmesi ve sahiplerine binalarının tadilatının yapılması için tebligat gönderilmesi, bina sahiplerince herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde Metruk Binaların Belediyemizce yıktırılarak, yıkım ücretlerinin sahiplerinden alınmasını oylamaya sundu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.