Meclis Kararı 2018/23

Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 19 nolu Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesine başlandı.

Durağan Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/02/2018 tarih ve E.327 sayılı yazıları gereği, Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 19 nolu Kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen, Durağan Sanayi Sitesi Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporunun incelenmesi maksadıyla İmar Komisyonu 20/02/2018 tarihinde (Salı günü) saat- 14:00’de, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü odasında toplanmıştır.

            İmar Komisyonunca; İlçemizde başta küçük işletmeler olmak üzere esnaf ve sanat icra eden kesimin sorununa İlçemizde yapılacak Sanayi Sitesi (Toplu İş Yerleri) ile çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Sanayi sitesi uygulaması ile marangoz, demirci, nalbant, oto tamircisi ve benzeri küçük esnaf ve sanatkar kesim, yetersiz altyapı, sağlıksız çalışma ortamı ve dağınıklıktan kurtarılarak her türlü altyapısı hazırlanan çağdaş ve toplu iş yerlerine kavuşturulacaktır. Benzer ve farklı iş kollarında çalışan küçük iş yerleri yeni bir merkezde toplanarak, ihtiyaçlarının hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmesine olanak sağlanacak olup, bu toplu iş yerlerine yeni teknolojilerin transferi daha kolay ve düşük maliyetli olacaktır. Bu yönüyle İlçemiz sakinlerinin tamamı adına çıkar ihtiva eden ve kamu yararı içeren “Durağan Sanayi Sitesi”ne ait, 1/5000 Ölçekli (NİP:30926 plan işlem numaralı) Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli (UİP:30927 plan işlem numaralı) Uygulama İmar Planı ve plan notları ile plan açıklama raporunun Komisyonumuzca incelenmesi neticesinde, 04/01/2018 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe giren Çevre Düzeni Plan Değişikliği kararları çerçevesinde ve kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olduğu ve bu haliyle uygun olduğu görüş ve kanaatine varılarak, oy birliği ile karar verildiği belirtilmiş olup,

            “Durağan Sanayi Sitesi”ne ait, 1/5000 Ölçekli (NİP:30926 plan işlem numaralı) Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli (UİP:30927 plan işlem numaralı) Uygulama İmar Planı ve plan notları ile plan açıklama raporunun İmar Komisyon Raporu doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddeleri gereğince onanmasına oy birliği ile karar verildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.