Meclis Kararı 2018/24

Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 21 nolu Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesine başlandı.

Durağan Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/02/2018 tarih ve E.327 sayılı yazıları gereği, Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 21 nolu Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konunun görüşülmesi için İmar Komisyonu 20/02/2018 tarihinde (Salı günü) saat- 14.00’de, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü odasında toplanmıştır.

İlçemiz Buzluk Mahallesi Sakızören Mevkiinde tapunun; 80 ada, 184 ve 185 parsel sayılı taşınmazların maliki Ayşe Tangal’ın 30/01/2018 tarihli dilekçesindeki, bu parsellerin yola giden kısımlarına karşılık 3 ada 303 parselin güneyinde yer alan tescilsiz kısmın Belediyemizce ihdas edilmek suretiyle mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla tarafına (takas yolu ile) verilmesi talebi İmar Komisyonunca incelenerek;

Söz konusu tescilsiz alan mahallinde incelenmiş olup, tamamının yoldan ihdasen Belediyemiz adına tescilini müteakip talep sahibine verilmesinin, 3 ada 303 parselin kadastral parsel olması ve imar parseline dönüştürülmesi gerektiği sebebiyle bu haliyle 3 ada 303 parsel malikinin mağduriyetine yol açacağı düşüncesiyle uygun olmadığı, ancak her iki tarafın mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde, Belediyemizce hazırlatılacak parselasyon planı ile yoldan ihdasen Belediyemiz adına tescili yapılacak alanın; 3 ada 303 parselin mevzuata uygun imar parseli haline dönüştürülecek ve kalan kısmın da talep sahibine ayrılacak şekilde ikiye ifraz edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

            Bunun yanı sıra talep sahibine ayrılacak kısmın, maliki bulunduğu 80 ada, 184 ve 185 parsellerden yola terk edilecek kısımlara karşılık takas yolu ile devrinin de uygun olmayacağı, satışını yapmak suretiyle devredilmesinin uygun olduğu, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalara göre evveliyatta Ayşe Tangal adına kayıtlı 3 ada 103 parsele ilişkin hazırlatılan parselasyon planı neticesinde, eski imar planında yol ve park alanlarına tahsisli olan bu alanın, kendisi tarafından bedelsiz yola ve parka terk edildiği bilgileri edinilmiş olduğundan, satış işlemi yapılırken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerektiği görüş ve kanaatine varılarak oy birliği ile karar verildiği belirtilmiş olup,

            Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 21 nolu Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili İmar Komisyon raporunun aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.