Meclis Kararı 2018/26

Su İşleri Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve E.431/15 sayılı yazısında;

            05.12.2017 tarihinde 30261 sayılı resmi gazetede yayınlanan 28.11.2017 tarihinde 7061 kanun no ile kabul edilen Madde 86 -5393 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek madde 2-Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kuramlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kuramları yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez." denilmekte olup, konunun belediye meclisince görüşülerek bir karar alınması talep edilmiştir.

            05.12.2017 tarihinde 30261 sayılı resmi gazete ile 5393 Sayılı Belediye Kanuna eklenen Ek madde 2 gereğince, Belediyemizce Kamu Kurumlarında uygulanan Su Ücret Tarifesinin meskenler için belirlenen en düşük tarife ücretinin yüzde 50 fazlasının uygulanmasına, Kamuya ait eğitim kuramları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.