Meclis Kararı 2018/36

Belediye Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E.658 sayılı yazısında bahsi geçen Gölet altı mevkiinde oturan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözüm aşamalarından biri olan; İlçemiz Altınkaya Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 7 ada 1 parsel sayılı 54,2 Ha (542.000,00 m2) yüzölçümlü kamu orta malı sayılan "Mera" nitelikli taşınmazın İlçemiz Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1,510 Ha'lık (15.103,80 m2lik) kısmında imar uygulaması amacıyla 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 5178 sayılı Kanun ile değişik 14 üncü maddesinin (d) bendi gereği tahsis amacı değişikliği talebimiz Valilik Makamının 08.03.2018 tarihli oluru ile uygun bulunan konu ile ilgili Tapuya tescil işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla ifraz işleminin yaptırılması ve hesaplamalar sonucu belirlenen Mera Teknik Ekip Raporundaki  20 yıllık ot bedeli olan 32.624,20-TL nin Sinop Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi sayılı yazılarında belirtilen Mera Geliri hesabına aktarılmasını ve yapılacak ifraz işlemleri için Encümene yetki verilmesini oylamaya sundu. Oy birliği ile kabul edildi.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.